Βίντεο από την παράσταση της σχολής «Tchaikovsky σε δύο πράξεις», Βασιλικό Θέατρο, 12-13 Απριλίου 2018.

Μενού