Σταχτοπούτα – Παραμύθι και Επιθυμία

Φωτογραφίες από την παράσταση της σχολής “Σταχτοπούτα – Παραμύθι και Επιθυμία”
που έγινε στο θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Μαρτίου 2010

Μενού