… και μετά οι νεράιδες ήρθαν πάλι στη γη

Η παράσταση της σχολής “…και μετά οι νεράιδες ήρθαν πάλι στη γη” έγινε στο θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών την Τρίτη 22 και την Τετάρτη 23 Απριλίου 2008.

Μενού