Φωτογραφίες από την παράσταση της σχολής “Καρυοθραύστης”

15 και 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μενού