Διαλογισμός και Χορός

Το μάθημα απευθύνεται κυρίως σ΄ εκείνους που θα ήθελαν να έρθουν σ΄ επαφή με τον κόσμο του χορού…

Μενού