Μπαλέτο ενηλίκων

Διδάσκονται μαθήματα μπαλέτου για ενήλικες μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους.

Μενού