Αυτό το πρόγραμμα ισχύει για το διάστημα 2018-2019

Τελευταία ενημέρωση: 26 Σεπτεμβρίου 2018ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Δευτέρα

Αίθουσα Α Αίθουσα Β
17.00 - 17.45 Μουσικοκινητική αγωγή νηπίων Α΄ -
17.45 - 18.30 Μουσικοκινητική αγωγή νηπίων Β΄ -
18.30 - 19.30 Κλασικό μπαλέτο 3 -
19.30 - 20.30 Σύγχρονος χορός 1 -

Τρίτη

17.00 - 18.00 Κλασικό μπαλέτο 1 -
18.00 - 19.00 Κλασικό μπαλέτο 2 18.00 - 19.00 Σύγχρονος χορός 1
19.00 - 20.00 Κλασικό μπαλέτο 4 19.00 - 20.00 Σύγχρονος χορός 2

Τετάρτη

17.00 - 17.45 Μουσικοκινητική αγωγή νηπίων Α΄ -
17.45 - 18.30 Μουσικοκινητική αγωγή νηπίων Β΄ -
18.30 - 20.00 Κλασικό μπαλέτο 3 19.00 - 20.00 Hip-hop

Πέμπτη

17.00 - 18.00 Κλασικό μπαλέτο 1 -
18.00 - 19.00 Κλασικό μπαλέτο 2 -
19.00 - 20.00 Modern Jazz -

Παρασκευή

17.30 - 18.30 Σύγχρονος χορός 2 -
18:30 - 20.00 Κλασικό μπαλέτο 4 -
- 19:30 - 20:30 Modern Jazz

Σάββατο

14.00 - 15.00 Κλασσικό μπαλέτο 4 -
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΗΒΩΝ & ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Δευτέρα

Αίθουσα Α Αίθουσα Β
20.30 - 21:45 Κλασικό μπαλέτο ανοιχτό επίπεδο -
21:30 - 23:00 Σύγχρονος χορός προχωρημένο -

Τρίτη

20.00 - 21.30 Κλασικό μπαλέτο μεσαίο 20.00 - 21.00 Κλασικό μπαλέτο αρχάριο
21.30 - 23.00 Κλασικό μπαλέτο προχωρημένο -

Τετάρτη

20.00 - 21.00 Σύγχρονος χορός αρχάριο -
21.00 - 22.30 Σύγχρονος χορός μεσαίο -

Πέμπτη

20.00 - 21.30 Κλασικό μπαλέτο μεσαίο 20.00 - 21.00 Κλασικό μπαλέτο αρχάριο
21.30 - 23.00 Κλασικό μπαλέτο προχωρημένο 21.00 - 22.00 Jazz μεσαίο

Παρασκευή

20:00 - 21:30 Σύγχρονος χορός μεσαίο - προχωρημένο -
21.30 - 22.30 Jazz προχωρημένο -

Σάββατο

10.00 - 11.30 Κλασικό μπαλέτο ανοιχτό επίπεδο -
11.30 - 12.30 Κινησιολογική ενδυνάμωση -
12.30 - 14.00 Κλασικό μπαλέτο προχωρημένο -