Αυτό το πρόγραμμα ισχύει για το διάστημα 2016-2017

Τελευταία ενημέρωση: 31 Οκτωβρίου 2016

Δευτέρα

Αίθουσα Α' Αίθουσα Β'
17.30 - 18.15 Μουσικοκινητική αγωγή A' -
18.15 - 19.00 Μουσικοκινητική αγωγή B' 19.00 - 20.00 Κλασικό μπαλέτο παιδιών Α'
19.00 - 20.30 Κλασικό μπαλέτο παιδιών B' 20.00 - 21.00 Κλασικό μπαλέτο αρχάριο ενηλίκων
20.30 - 21.30 Σύγχρονος χορός αρχάριο ενηλίκων -
21.30 - 23.00 Σύγχρονος χορός I -

Τρίτη

Αίθουσα Α' Αίθουσα Β'
17.00 - 18.00 Σύγχρονος χορός παιδιών -
18.30 - 20.00 Κλασικό μπαλέτο παιδιών Γ' 19.00 - 20.00 Κλασικό μπαλέτο αρχάριο παιδιών
20.00 - 21.30 Κλασικό μπαλέτο εφήβων 20.00 - 21.00 Κλασικό μπαλέτο μεσαίο ενηλίκων
21.30 - 23.00 Κλασικό μπαλέτο προχωρημένο 21.00 - 22.00 Modern jazz αρχάριο

Τετάρτη

Αίθουσα Α' Αίθουσα Β'
17.30 - 18.15 Μουσικοκινητική αγωγή A' -
18.15 - 19.00 Μουσικοκινητική αγωγή B' -
19.00 - 20.00 Κλασικό μπαλέτο παιδιών A' 19.00 - 20.00 Hip-hop εφήβων
20.00 - 21.30 Modern jazz προχωρημένο 20.00 - 21.00 Hip-hop παιδιών
21.30 - 23.00 Σύγχρονος χορός II 21.00 - 22.00 Κλασικό μπαλέτο μεσαίο ενηλίκων

Πέμπτη

Αίθουσα Α' Αίθουσα Β'
17.30 - 18.30 Modern jazz παιδιών -
18.30 - 20.00 Κλασικό μπαλέτο Γ΄ 18.30 - 19.30 Modern jazz αρχάριο
20.00 - 21.30 Κλασικό μπαλέτο εφήβων 19.30 - 20.30 Κλασικό μπαλέτο αρχάριο παιδιών
21.30 - 23.00 Κλασικό μπαλέτο προχωρημένο 20.30 - 21.30 Κλασικό μπαλέτο αρχάριο ενηλίκων

Παρασκευή

Αίθουσα Α' Αίθουσα Β'
17.30 – 18.30 Σύγχρονος χορός παιδιών Ι -
18.30 – 19.30 Σύγχρονος χορός παιδιών II -
19.30 – 21.00 Σύγχρονος χορός εφήβων -
21.00 – 22.30 Σύγχρονος χορός III -

Σάββατο

Αίθουσα Α' Αίθουσα Β'
10.15 – 11.30 Κλασικό μπαλέτο μεσαίο ενηλίκων 10.30 – 11.30 Κινησιολογική ενδυνάμωση I
11.30 – 12.30 Κινησιολογική ενδυνάμωση II -
12.30 – 14.30 Κλασικό μπαλέτο προχωρημένων -