Αυτό το πρόγραμμα ισχύει για το διάστημα 2018-2019

Τελευταία ενημέρωση: 9 Ιουλίου 2018ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Δευτέρα

Αίθουσα Α Αίθουσα Β
16.45 - 17.30 Μουσικοκινητική αγωγή νηπίων Α΄ -
17.30 - 18.15 Μουσικοκινητική αγωγή νηπίων Β΄ -
18.15 - 19.15 Κλασικό μπαλέτο 3 -
19.15 - 20.15 Σύγχρονος χορός 3 -

Τρίτη

17.00 - 18.00 Κλασικό μπαλέτο 1 -
18.00 - 19.00 Κλασικό μπαλέτο 2 18.00 - 19.00 Σύγχρονος χορός 1
19.00 - 20.00 Κλασικό μπαλέτο 4 19.00 - 20.00 Σύγχρονος χορός 2

Τετάρτη

16.45 - 17.30 Μουσικοκινητική αγωγή νηπίων Α΄ -
17.30 - 18.15 Μουσικοκινητική αγωγή νηπίων Β΄ -
18.15 - 19.45 Κλασικό μπαλέτο 3 19.00 - 20.00 Hip-hop

Πέμπτη

17.00 - 18.00 Κλασικό μπαλέτο 1 -
18.00 - 19.00 Κλασικό μπαλέτο 2 -
19.00 - 20.00 Modern Jazz -

Παρασκευή

17.30 - 18.30 Σύγχρονος χορός 2 -
18:30 - 19:30 Κλασικό μπαλέτο 4 18:30 - 19:30 Σύγχρονος χορός αρχάριων παιδιών
- 19:30 - 20:30 Modern Jazz

Σάββατο

14.00 - 15.00 Κλασσικό μπαλέτο 4 -
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΗΒΩΝ & ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Δευτέρα

Αίθουσα Α Αίθουσα Β
- 19.30 - 20:30 Κλασικό μπαλέτο αρχάριο
20.15 - 21:30 Κλασικό μπαλέτο ανοιχτό επίπεδο 20:30 - 21:30 Κλασικό μπαλέτο ανοιχτό επίπεδο
21:30 - 23:00 Σύγχρονος χορός προχωρημένο -

Τρίτη

20.00 - 21.30 Κλασικό μπαλέτο μεσαίο -
21.30 - 23.00 Κλασικό μπαλέτο προχωρημένο -

Τετάρτη

-
20.00 - 21.00 Σύγχρονος χορός αρχάριο 20.00 - 21.00 Hip Hop
21.00 - 22.30 Σύγχρονος χορός μεσαίο -

Πέμπτη

20.00 - 21.30 Κλασικό μπαλέτο μεσαίο 20.00 - 21.00 Κλασικό μπαλέτο αρχάριο
21.30 - 23.00 Κλασικό μπαλέτο προχωρημένο 21.00 - 22.00 Jazz μεσαίο

Παρασκευή

20:00 - 21:30 Σύγχρονος χορός μεσαίο - προχωρημένο 20:30 - 21:30 Jazz Αρχάριο
21.30 - 22.30 Jazz προχωρημένων -

Σάββατο

10.00 - 11.30 Κλασικό μπαλέτο ανοιχτό επίπεδο -
11.30 - 12.30 Κινησιολογική ενδυνάμωση -
12.30 - 14.00 Κλασικό μπαλέτο προχωρημένο -