Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα

Αυτό το πρόγραμμα ισχύει για το διάστημα 2024-2025

Τελευταία ενημέρωση: 29 Ιουνίου 2024

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Δευτερα

ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΑΙΘΟΥΣΑ Β
17:00-18:00Μπαλέτο 217:00-17:45
Μουσικοκινητική Αγωγή 1
18:00-19:00Σύγχρονος Χορός 117:45-18:30Μουσικοκινητική Αγωγή 2
19:00-20:00Μπαλέτο 3 Elementaire18:30-19:30Προπ/στικό Σύγχρονο
20:00-21:00Σύγχρονος Χορός 2

Τρίτη

ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΑΙΘΟΥΣΑ Β
18:30-19:30Μπαλέτο 1

Τετάρτη

ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΑΙΘΟΥΣΑ Β
17:00-18:00Μπαλέτο 217:00-17:45
Μουσικοκινητική Αγωγή 1
18:00-19:00Μπαλέτο 3 Elementaire17:45-18:30Μουσικοκινητική Αγωγή 2
20:00-21:00Μπαλέτο 4 Moyen

Πέμπτη

ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΑΙΘΟΥΣΑ Β
17:30-18:30Modern18:30-19:30Μπαλέτο 1

Παρασκευή

ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΑΙΘΟΥΣΑ Β
18:30-19:30Jazz Commercial 1

Σαββάτο

ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΑΙΘΟΥΣΑ Β
13:00-14:30Μπαλέτο 4 Moyen

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΗΒΩΝ & ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Δευτέρα

ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΑΙΘΟΥΣΑ Β
20:00-21:00Μπαλέτο Ενηλίκων Επίπεδο 2
21:00-22:30Σύγχρονος Χορός Επίπεδο 4

Τρίτη

ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΑΙΘΟΥΣΑ Β
11:00-12:00Διαλογισμός & Χορός
17:00-18:00 Μπαλέτο Ενηλίκων Επίπεδο 217:30-18:30Μπαλέτο Εφήβων Coaching
18:00-19:30Μπαλέτο Μεσαίο Επίπεδο
19:30-21:00Μπαλέτο Προχωρημένο Επίπεδο19:30-20:30Μπαλέτο Ενηλίκων Επίπεδο 1
21:00-22:30Μπαλέτο Ενηλίκων Επίπεδο 320:30-21:30Jazz Ενηλίκων Επίπεδο 1

Τετάρτη

ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΑΙΘΟΥΣΑ Β
19:00-20:00Σύγχρονος Χορός Ενηλίκων Επίπεδο 120:00-21:00Musical
21:00-22:00Jazz Προχωρημένο Επίπεδο21:00-22:00Μπαλέτο Ενηλίκων Επίπεδο 2

Πέμπτη

ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΑΙΘΟΥΣΑ Β
18:30-20:00Μπαλέτο Μεσαίο Επίπεδο
20:00-21:30Μπαλέτο Προχωρημένο Επίπεδο19:30-20:30Μπαλέτο Ενηλίκων Επίπεδο 1
21:30-22:30Pointe / Repertoire20:30-21:30Μπαλέτο Εφήβων Coaching

Παρασκευή

ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΑΙΘΟΥΣΑ Β
16:30-17:30Μπαλέτο Ενηλίκων Επίπεδο 2
17:30-18:30
Jazz Commercial Επίπεδο 2
18:30-20:00Σύγχρονος Χορός Επίπεδο 319:30-20:00Ρεπερτόριο Σύγχρονου Χορού
20:00-21:00Ρεπερτόριο Σύγχρονου Χορού
21:00-22:30Σύγχρονος Χορός Ενηλίκων Επίπεδο 2

Σαββάτο

ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΑΙΘΟΥΣΑ Β
10:00-11:30Μπαλέτο Μεσαίο Επίπεδο
11:30-13:00Μπαλέτο Προχωρημένο Επίπεδο
14:30-16:00Μπαλέτο Ενηλίκων Επίπεδο 3
Μενού