Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα

Αυτό το πρόγραμμα ισχύει για το διάστημα 2020-2021

Τελευταία ενημέρωση: 09 Σεπτεμβρίου 2019

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Δευτερα

ΑΙΘΟΥΣΑ Α ΑΙΘΟΥΣΑ Β
17:00-18:00Κλασικό Μπαλέτο 217:00-17:45
Μουσικοκινητική Αγωγή Νηπιών Α'
18:10-19:10Κλασικό Μπαλέτο 318:00-18:45Μουσικοκινητική Αγωγή Νηπιών Β'
19:10-20:10Σύγχρονος Χορός 2

Τρίτη

ΑΙΘΟΥΣΑ Α ΑΙΘΟΥΣΑ Β
17:00-18:00Κλασικό Μπαλέτο 1
18:15-19:30Κλασικό Μπαλέτο 418:10-19:10 Σύγχρονος Χορός 1

Τετάρτη

ΑΙΘΟΥΣΑ Α ΑΙΘΟΥΣΑ Β
17:00-18:00Κλασικό Μπαλέτο 217:00-17:45
Μουσικοκινητική Αγωγή Νηπιών Α'
18:10-19:10Κλασικό Μπαλέτο 318:00-18:45Μουσικοκινητική Αγωγή Νηπιών Β'
19:15-20:15Jazz Παιδικό

Πέμπτη

ΑΙΘΟΥΣΑ Α ΑΙΘΟΥΣΑ Β
17:00-18:00Κλασικό Μπαλέτο 1
18:15-19:30Κλασικό Μπαλέτο 4

Παρασκευή

ΑΙΘΟΥΣΑ Α ΑΙΘΟΥΣΑ Β

Σαββάτο

ΑΙΘΟΥΣΑ Α ΑΙΘΟΥΣΑ Β

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΗΒΩΝ & ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Δευτέρα

ΑΙΘΟΥΣΑ Α ΑΙΘΟΥΣΑ Β
19:10-20:10Κλασικό Μπαλέτο Αρχάριο Ενηλίκων
20:20-21:35Σύγχρονος Χορός Μεσαίο
21:45-23:00Σύγχρονος Χορός Προχωρημένο

Τρίτη

ΑΙΘΟΥΣΑ Α ΑΙΘΟΥΣΑ Β
19:45-21:00 Κλασικό Μπαλέτο Μεσαίο
21:15-22:30 Κλασικό Μπαλέτο Προχωρημένο

Τετάρτη

ΑΙΘΟΥΣΑ Α ΑΙΘΟΥΣΑ Β
19:10-20:10Κλασικό Μπαλέτο Αρχάριο Ενηλίκων
20:20-21:35Κλασικό Μπαλέτο Μεσαίο Ενηλίκων (Α')
21:45-23:00Κλασικό Μπαλέτο Μεσαίο Ενηλίκων (Β')

Πέμπτη

ΑΙΘΟΥΣΑ Α ΑΙΘΟΥΣΑ Β
19:45-21:00Κλασικό Μπαλέτο Μεσαίο
21:15-22:30Κλασικό Μπαλέτο Προχωρημένο

Παρασκευή

ΑΙΘΟΥΣΑ Α ΑΙΘΟΥΣΑ Β
19:00-20:00
Σύγχρονος Χορός Ενηλίκων19:00-20:00Jazz Ενηλίκων
20:10-21:10Jazz Προχωρημένο
21:15-22:30Σύγχρονος Χορός Ελεύθερο Επίπεδο

Σαββάτο

ΑΙΘΟΥΣΑ Α ΑΙΘΟΥΣΑ Β
10:00-11:15Κλασικό Μπαλέτο Μεσαίο Ενηλίκων (Α')
11:25-12:40Κλασικό Μπαλέτο Μεσαίο Ενηλίκων (Β')
12:50-14:35Κλασικό Μπαλέτο Προχωρημένο

*Ανάμεσα από τα μαθήματα μεσολαβούν ολιγόλεπτα διαλείμματα προκειμένου να αποφεύγεται ο συνωστισμός
και να τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για τον κορονοϊό

Μενού