Φωτογραφίες από την παράσταση της σχολής «ο Χορογράφος Χρόνος… 30 χρόνια μετά»

Φωτογραφίες από την παράσταση της σχολής «ο Χορογράφος Χρόνος… 30 χρόνια μετά» που έγινε στο θέατρο της Μονής Λαζαριστών την Τετάρτη 11 Απριλίου 2012

 

Μενού