Μουσικοκινητική αγωγή

Στα παιδιά της προσχολικής ηλικίας διδάσκεται η μουσικοκινητική αγωγή, ένα μάθημα-παιχνίδι, μέσω του οποίου αναπτύσσουν τη μουσικότητα, το ρυθμό

Μενού