Σύγχρονος χορός

Είναι η τέχνη που πηγάζει από τη φυσικότητα της ανθρώπινης κίνησης, σε σχέση με την προσωπικότητα του κάθε μαθητή. Στηρίζεται στην τεχνική release

Μενού