Νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR 2016/679)

Από 25 Μαΐου 2018 τέθηκε σε εφαρμογή και στη χώρα μας ο Νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR 2016/679) στις διατάξεις του οποίου προβλέπονται, μεταξύ άλλων, οι διαδικασίες διαχείρισης, επεξεργασίας και φύλαξης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Εμείς θέλουμε να συνεχίσουμε να μοιραζόμαστε μαζί σας ενημερώσεις για το πρόγραμμα και τις δράσεις της Σχολής μας και να απολαμβάνουμε στην ιστοσελίδα μας τις φωτογραφίες από τα μαθήματα και τις παραστάσεις των μαθητών και μαθητριών μας. Είναι απαραίτητη επομένως η συγκατάθεσή σας για να συνεχίσουμε να επικοινωνούμε μαζί σας.

Εάν δεν θέλετε να λαμβάνετε τα νέα μας, στείλτε μας email για τη διαγραφή σας από την λίστα μας. Σε περίπτωση που διαγραφείτε μπορείτε να επιστρέψετε οποιαδήποτε στιγμή θελήσετε ή ακόμη να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας.

 

 

Μενού